Гостилници

Гостилница Гюрлата, ж.к. Младост
гр. Варна, ж.к. Младост, ТЦ Младост I

моб: +359 898 546 759
е-поща: gostilnitsa@giurlata.bg

Гостилница Гюрлата, бул. Хр. Смирненски
гр. Варна, бул. Христо Смирненски № 239

моб: +359 882 474 552
е-поща: gostilnitsa@giurlata.bg

Гостилница Гюрлата, кв. Аспарухово
гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. Народни Будители

моб: +359 882 538 771
е-поща: gostilnitsa@giurlata.bg

Свържете се с нас!