Месо и месни продукти

Магазин за месо с топла витрина

гр. Варна, ул. Константин Величков 41-43
+359 896 762 013 magazin@giurlata.bg

Транжорна и цех за месни продукти

с. Константиново, общ. Варна
+359 882 538 774 +359 899 887 858 orders@giurlata.bg

Магазин за месо, ж.к. Младост

гр. Варна, ж.к. Младост, срещу бл. 153
+359 52 500 740 +359 898 546 797 magazin@giurlata.bg

Магазин за месо, ул. М. Дринов

гр. Варна, ул. Марин Дринов № 47
+359 899 887 852 magazin@giurlata.bg

Магазин за месо с топла витрина

гр. Варна, ул. Тролейна 9
+359 885 044 463 magazin@giurlata.bg

Свържете се с нас!