Месо и месни продукти

Магазин за месо с топла витрина
гр. Варна, ул. Константин Величков 41-43

тел: +359 896 762 013
е-поща: magazin@giurlata.bg


Транжорна и цех за месни продукти
с. Константиново, общ. Варна

моб: +359 882 538 774
моб: +359 899 887 858
е-поща: orders@giurlata.bg


Магазин за месо, ж.к. Младост
гр. Варна, ж.к. Младост, срещу бл. 153

тел: +359 52 500 740
моб: +359 898 546 797
е-поща: magazin@giurlata.bg


Магазин за месо, ул. М. Дринов
гр. Варна, ул. Марин Дринов № 47

моб: +359 899 887 852
е-поща: magazin@giurlata.bg


Магазин за месо, ул. Г. Бенковски
гр. Варна, ул. Георги Бенковски № 82

моб: +359 885 044 463
е-поща: magazin@giurlata.bg

Свържете се с нас!